Palliatieve zorg

Rol ROS Friesland

ROS Friesland is betrokken bij de gehele levensloop van de Friese burgers, van geboorte tot de dood. ROS Friesland is de laatste jaren actief betrokken geweest bij ontwikkelingen op het gebied van ACP, PaTz en Hospicezorg. ROS Friesland is tevens penvoerder van de Netwerken Palliatieve Zorg Fryslân.

NPZF – Netwerken Palliatieve Zorg Fryslân
Iedereen moet verzekerd zijn van goede palliatieve en terminale zorg, op de juiste plek, op het juiste moment en door de juiste zorgverleners. Daarom subsidieert het ministerie van VWS een landelijk dekkend netwerk van regionale netwerken palliatieve zorg. Deze netwerken hebben als doel om de palliatieve en terminale zorg in Nederland verder te verbeteren.

Bij de netwerken palliatieve zorg Fryslân zijn zorgorganisaties aangesloten die palliatieve en terminale zorg bieden. Alle organisaties stellen medewerkers, management- of bestuursleden beschikbaar die een speciale betrokkenheid en kennis hebben op het gebied van palliatieve en terminale zorg. De netwerkleden komen met regelmaat bijeen en streven naar een zo goed mogelijke organisatie van de palliatieve en terminale zorg, door o.a. te zorgen voor een goede coördinatie van deze zorg, een inzichtelijk aanbod, deskundigheidsbevordering en voorlichting. Voor meer informatie zie ook Netwerk Friesland (palliaweb.nl)

Elzaline Schraa is als netwerkcoördinator het aanspreekpunt van de netwerken palliatieve zorg Fryslân. Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan contact op met Elzaline Schraa.