Palliatieve zorg

ROS Friesland is betrokken bij de gehele levensloop van de Friese burgers, van geboorte tot en met de palliatieve fase.
In deze laatste fase hebben wij allerlei projecten gedaan, zoals ACP en PaTz, waar onderaan deze pagina een aantal voorbeelden van te zien zijn.
ROS Friesland is tevens penvoerder en faciliteert de coördinatie van de vijf netwerken in de provincie.

NPZF – Netwerken Palliatieve Zorg Fryslân

Iedereen moet verzekerd zijn van goede palliatieve en terminale zorg, op de juiste plek, op het juiste moment en door de juiste zorgverleners. Daarom subsidieert het ministerie van VWS een landelijk dekkend netwerk van regionale netwerken palliatieve zorg. Deze netwerken hebben als doel om de palliatieve en terminale zorg in Nederland verder te verbeteren.

Bij de netwerken palliatieve zorg Fryslân zijn zorgorganisaties aangesloten die palliatieve en terminale zorg bieden. Alle organisaties stellen medewerkers, management- of bestuursleden beschikbaar die een speciale betrokkenheid en kennis hebben op het gebied van palliatieve en terminale zorg. De netwerkleden komen met regelmaat bijeen en streven naar een zo goed mogelijke organisatie van de palliatieve en terminale zorg, door o.a. te zorgen voor een goede coördinatie van deze zorg, een inzichtelijk aanbod, deskundigheidsbevordering en voorlichting. Voor meer informatie zie ook Netwerk Friesland (palliaweb.nl)

Elzaline Schraa is als netwerkcoördinator het aanspreekpunt van de netwerken palliatieve zorg Fryslân. Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan contact op met Elzaline Schraa.

[foto header: Jeanet Hibma]