Wie we zijn

Vindingrake zorg: de eerste lijn slimmer organiseren
Iedereen wil dat zorg hoogwaardig is en betaalbaar blijft. Om dat te bereiken hebben we alle partijen in en om de eerste lijn keihard nodig. Dat zijn er meer dan je in eerste instantie zou denken. Van de nulde tot de derde lijn, van JGZ tot GGZ, van patiënt tot specialist en natuurlijk voldoende solide spelers op het gebied van data en technologie. Ze spreken ieder hun eigen taal en hebben één ding vooral gemeen en dat is een overvolle agenda.

De druk op de eerstelijnszorg neemt door het toegenomen takenpakket hand over hand toe en dat vraagt veel van de eerstelijnszorgprofessional. Die druk kan alleen maar afnemen door de zorg op nieuwe manieren te organiseren en innovaties toe te passen in de dagelijkse praktijk. Met veel aandacht voor preventie, eHealth en populatiemanagement. Maar vernieuwen kost tijd en daar ontbreekt het nou juist aan.

ROS Friesland verbetert de zorg zo soepel mogelijk. Want niet alle zorgconcepten of innovaties zijn geschikt voor de praktijk van onze regio, die we trouwens kennen als onze broekzak. Daarom vertalen wij landelijke kennis naar de karakteristiek van het Friese zorglandschap en bakenen zo het speelveld af tot beproefde methodes en innovaties.

ROS Friesland zorgt op die manier voor een soepele doorloop van zorgvernieuwing. We zijn het vliegwiel dat de juiste vragen stelt, processen begeleid en partijen uit alle lijnen – en daarbuiten – op één lijn weet te krijgen. We kennen de historie, gevoeligheden en bijzonderheden van Friesland. We weten wie de spelers zijn, welke taal ze spreken en hoe we ze verbinden rond een gezamenlijk doel. Wij zijn jouw bondgenoot.

Die verbinding is onze kernkracht. Want partijen die met elkaar kunnen schakelen als collega’s in een hecht team, vinden de snelste weg naar oplossingen. Onze vriendschappelijke, maar ook doortastende, kritische houding, brengt vindingrijke en rake oplossingen in beeld. Wij noemen dat vindingrake zorg. Met als belangrijkste winst dat zorgprofessionals zich nog beter kunnen richten op hun kerntaak: patiëntenzorg.