Ouderenzorg

Friesland vergrijst. In 2040 is de verwachting dat ruim een derde van de Friezen met pensioen is. Het aantal ouderen met een complexe zorgvraag neemt daardoor toe. Door de transities in de zorg wonen steeds meer kwetsbare ouderen zelfstandig thuis en doet een steeds grotere groep een beroep op de thuiszorg. De druk op de bedden in verpleeghuizen is onverminderd hoog. Ook het personeelstekort in de zorg neemt gestaag toe. Daarnaast krijgt de gemeente steeds meer zorg- en ondersteuningstaken en verandert de rol van zorgaanbieders door de jaren heen.

Alleen door goed met elkaar samen te werken en door goed op de hoogte te zijn van elkaars taken en verantwoordelijkheden, kunnen we deze grote uitdagingen in de ouderenzorg het hoofd bieden.

Zorgtechnologie

Het inzetten van nieuwe en slimme zorgtechnologie kan hierin van grote toegevoegde waarde zijn. De ingebruikname van dergelijke technologie moet zorgvuldig gebeuren binnen de organisatie (de medewerkers), binnen de keten van zorg en ook bij de ouderen in kwestie. Ook het opzetten en uitrollen van preventieprogramma’s gericht op gezond en vitaal ouder worden, zijn belangrijk om de Friese oudere zo lang mogelijk uit de zorg te houden.

Rol ROS Friesland

Advies en begeleiding

Alles bij elkaar is dit een complexe puzzel die we met elkaar moeten leggen. ROS Friesland helpt hier graag bij. We bieden advies en begeleiding bij het opzetten van een gestructureerde aanpak van ouderenzorg in de praktijk. Daarnaast stimuleren wij de samenwerking tussen de verschillende disciplines en partijen rondom kwetsbare ouderen en initiëren we bijeenkomsten waarin kennisdeling centraal staat.

Je kunt bij onze adviseur Iris terecht als je meer informatie wilt over de verschillende initiatieven rondom de zorg voor (kwetsbare) ouderen in jouw gemeente of wijk. Of als je de mogelijkheden wilt bekijken voor samenwerking of verbetering van uw praktijk.