Projecten

Met onze projecten en programma’s stimuleren en bouwen we netwerken en samenwerking in de breedste zin van het woord. Onafhankelijk en resultaatgericht. Vanuit multidisciplinair perspectief.

Onze adviseurs zijn getrainde en ervaren projectmanagers die gestructureerd en met oog voor draagvlak werken aan concrete resultaten. Dit doen we op diverse thema’s in de gehele levensloop, van geboortezorg tot aan palliatieve zorg en van begeleiding van subsidietrajecten tot de implementatie van zorgpaden, datagedreven werken en het optimaliseren van gegevensuitwisseling.

Een grondige, maar pragmatische aanpak

Projecten en programma’s benaderen we vanuit een vaste aanpak:

  • We verkennen met de opdrachtgever vrijblijvend het speelveld
  • We inventariseren wensen en belangen
  • We analyseren de vraag
  • We adviseren over oplossingsrichtingen
  • We stellen in samenspraak heldere doelen op
  • We zorgen voor een concreet en praktisch plan van aanpak
  • Uitvoeren van de implementatie (indien gewenst door ons)
  • We evalueren de uitkomsten en helpen bij te sturen

We begeleiden projecten vanuit een multidisciplinaire insteek. Met populaties van inwoners van een bepaalde regio en/of patiënten als uitgangspunt. Die projecten vallen in één van onze vijf  IZA thema’s. Op deze themapagina’s vind u voorbeelden van onze projecten: