Regionale samenwerking

De kern van regionale samenwerking in het Integraal Zorgakkoord (IZA) is het streven naar een geïntegreerde en gecoördineerde aanpak van de gezondheidszorg op regionaal niveau. Met als doel passende zorg voor de persoon die het nodig heeft. Regionale samenwerking in het IZA bevordert een meer holistische benadering van gezondheidszorg, waarbij de nadruk ligt op preventie, samenwerking en efficiëntie. We doen dit samen met partijen in de regio, (zorg)domeinoverstijgend en passend bij de beweging van ‘ziekte en zorg’ naar ‘gezondheid en gedrag.’ Samenwerking vraagt vertrouwen en niet-vrijblijvende afspraken tussen partijen.

Rol ROS Friesland

Als ROS Friesland zijn wij een aanjager en verbinder en zetten we onze ervaring met visievorming, netwerkvorming, veranderkunde, proces- en projectmanagement in.

Thema-indeling
Binnen het IZA-thema regionale samenwerking vallen de thema’s:

Wil je meer informatie of heb je vragen over Continuïteit van zorg of Ouderenzorg? Neem dan contact op met onze adviseur Erwin of Iris. Voor vragen over Palliatieve zorg, stel ze aan Coördinator NPZF Elzaline.