Digitalisering en gegevensuitwisseling

De krapte op de arbeidsmarkt stelt de zorg voor een grote uitdaging. Een houdbare arbeidsmarkt vraagt brede inzet om met minder personeel aan de zorgvraag te voldoen. Ook kan de zorg nog efficiënter ingericht worden door bijvoorbeeld effectieve digitale gegevensuitwisseling. Om dit te realiseren is meer nodig dan alleen het op orde brengen van IT-systemen. Het vergt ook de wil en de motivatie voor zorgaanbieders om hiermee aan de slag te gaan.

Rol ROS Friesland

Als ROS realiseren we bekendheid bij zorgaanbieders over digitale gegevensuitwisseling en geven we onafhankelijk advies daar waar onze expertise op multidisciplinair gebied binnen onze domeinen wordt gevraagd, zoals advies of innovatie. We werken hierin nauw samen met de regionale RSO’s.

Het IZA onderschrijft met het belang van regiobeelden onze ervaring dat gebruik van data steeds meer een rol krijgt in de samenwerking om gezamenlijk verbeteringen en innovaties uit te voeren. Als ROS voorzien we in lokale en regionale databehoeften op het gebied van gezondheid en zorg. Door data uit diverse bronnen te bundelen, ontstaat beter inzicht in de issues en knelpunten op lokaal niveau. Deze data duiden we met partijen uit gezondheid, welzijn en zorg, waardoor een gedeelde urgentie ontstaat. ROS Friesland kan samenwerkingsverbanden begeleiden in het opzetten van de monitoring van diverse projecten. Een juiste monitoring zorgt ervoor dat het inzichtelijk wordt wanneer een project ‘succesvol’ is en zorgt ervoor dat deze projecten aantoonbaar effectief zijn. Hierdoor kunnen projecten gemakkelijker uitgerold worden over een groter werkgebied.

Thema-indeling
Binnen het IZA-thema Digitalisering en gegevensuitwisseling valt het thema:

Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan contact op met onze adviseurs Henne of Jouke. Voor vragen over monitoring, stel ze aan adviseur Maaike of projectleider Bea.