Geboortezorg & jeugd

De professionals in de geboortezorg staan voor de opgave om de kwaliteit van de geboortezorg nog verder te verbeteren. Ze moeten beter samenwerken om uiteindelijk de perinatale sterfte verder terug te brengen. Om hier sturing aan te geven, zijn het College Perinatale Zorg (CPZ) en de Geboortezorgstandaard opgesteld die de diverse beroepsgroepen moeten implementeren. De regionale sturing en uitvoering ligt bij de Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s). Het fundament voor geïntegreerde geboortezorg ligt er, maar de Geboortezorgstandaard is omvangrijk. Dat betekent in de praktijk dat er nog tal van onderwerpen verder opgepakt moeten worden.

Rol ROS Friesland

ROS Friesland biedt ondersteuning door best practices en kennis te delen. We leggen verbindingen tussen de verschillende overlegstructuren. Denk bijvoorbeeld aan de lokale VSV’s, het regionaal opererende Consortium Noord Nederland en een landelijk opererend PeriNed of Federatie van VSV’s. Het landelijke ROS netwerk helpt ons hierbij.

Activiteiten waar ROS Friesland op inzet zijn onder andere:

  • Het verder uitbouwen van het kwaliteitsbeleid
  • De implementatie van zorgpaden op het gebied van vroegsignalering (kwetsbare zwangeren)
  • De Friese VSV’s meer met elkaar laten delen.

Vanuit zorgpaden als vroegsignalering is er een link naar het thema Kansrijke Start. Binnen Kansrijke Start staat de ontwikkeling van het kind in de eerste 1000 levensdagen centraal. In een ideale wereld maakt het voor de ontwikkeling van het kind niet uit in welke stad of wijk ‘de wieg’ staat. Helaas is de realiteit toch nog vaak anders. Dat vraagt om actie.

Kansrijke Start zet hun activiteiten niet alleen op gemeentelijk niveau, maar ook steeds vaker op provinciaal niveau in (je hebt nu eenmaal partijen die provinciaal werken, zoals de Fier of de MEE). Daarom zoekt Kansrijke Start de verbinding met ROS Friesland, om activiteiten af te stemmen die verschillende professionals aan cliënten leveren. Ons gezamenlijke doel is een samenhangende aanpak om de impact in de praktijk te vergroten.

Jeugd (sociaal domein)

‘De juiste zorg op de juiste plek’ (JZOJP) betekent dat sociale problematiek in het sociale domein kan worden opgelost. ROS Friesland ondersteunt actief (sub-)regionale organisaties en netwerken om verbinding te leggen, gezamenlijk visie te vormen en afspraken te maken over JZOJP met gemeenten, welzijnsorganisaties en sociale wijkteams. Enkele voorbeelden van deze samenwerking zijn: POH GGZ Jeugd, Welzijn op Recept, Sociale kaarten en het bevorderen van passende verwijzingen.

Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan contact op met onze adviseurs Maaike of projectleider Bea.