Positieve Gezondheid

Wat houdt Positieve Gezondheid in?

Positieve Gezondheid onderscheidt 6 dimensies van gezondheid: Lichaamsfuncties, Mentaal Welbevinden, Zingeving, Kwaliteit van Leven, Meedoen en Dagelijks functioneren.

Spinnenweb Positieve Gezondheid

Bij Positieve Gezondheid gaat het dus niet enkel om de afwezigheid van ziekte, maar om het vermogen van mensen om zich aan te passen en zelfregie te voeren over hun leven waarbij ze zich prettig voelen. De eigenschappen zelfmanagement en gezondheidsvaardigheden staan centraal. Deze worden steeds belangrijker, omdat de zorg in toenemende mate onder druk komt te staan. We worden steeds ouder en hebben daardoor steeds meer (complexe) zorg nodig, daarnaast nemen de arbeidstekorten in de zorg toe.

Het belang van interventies om gezondheidsproblemen te voorkomen wordt steeds meer gezien. Hoe we daar als maatschappij invulling aan geven vraagt om een andere kijk op gezondheid bij alle betrokkenen, bij Zorg-, Publiek en Sociaal Domein. In de Landelijke nota Gezondheidsbeleid van VNG (zie onderaan) is uitgebreid aandacht voor Positieve Gezondheid.

Het begrippenkader kan worden toegepast op individuen, wijken en regio’s en kan leiden tot een domein overstijgende aanpak van problemen en leidt tot verbetering van de ervaren gezondheid van individuen, gemeenten en de provincie Friesland. Positieve gezondheid leidt tot demedicaliseren en versterking van de samenhang tussen zorg en welzijn.

Rol ROS Friesland

Ons doel: samenwerken aan Positieve Gezondheid
ROS Friesland ziet het als haar taak de verbindingen te leggen tussen de eerstelijns zorgverleners en professionals werkzaam op het gebied van de publieke gezondheid, sociaal domein en sport- & welzijnsvoorzieningen. Het doel van het leggen van deze verbindingen is te komen tot samenwerkingsafspraken tussen de uitvoerende professionals zodanig dat een beroep op de zorg zoveel als mogelijk voorkomen kan worden.

Tabel Positieve Gezondheid

Wij helpen de eerstelijnszorg in onze regio Friesland met onafhankelijk advies. Wij zien mogelijkheden binnen Wijkgericht Werken, Gecombineerde Leefstijl Interventie, Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten, Welzijn op recept, Ketenzorg, Ouderenzorg en Palliatieve zorg om het gedachtegoed Positieve Gezondheid toe te passen.

Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan contact op met onze adviseurs Julia of Mathilde.