Strategisch advies en begeleiding

Samenwerkende zorgprofessionals of organisaties kloppen bij ons aan voor advies over strategische vraagstukken. Het gaat om visievorming, koersbepaling en vervolgbegeleiding. In -en om de eerstelijnszorg en domeinoverstijgend naar bijvoorbeeld het sociaal domein en het ruimtelijke domein (wonen). Zo ondersteunen wij diverse huisartsencoöperaties bij hun strategische vraagstukken en ontwikkelen wij zorgconcepten en zorgpaden. Ook adviseren we over vernieuwende integrale samenwerkingsverbanden (denk aan het Regioplan Heerenveen) en initiëren we het opzetten van multidisciplinaire netwerken in heel Friesland.

Samen verkennen we je vraag en de mogelijkheden die bij het werkveld passen. Op basis van deze verkenning maken we met jou een plan, waarin aandacht is voor visievorming, strategieontwikkeling, implementatie en uitvoering.

Interesse in onze aanpak of advies en begeleiding nodig? Neem contact op voor een oriënterend gesprek.