Geboortezorg

Integrale geboortezorg wordt gezien als de manier om tot betere geboortezorg te komen, met goede uitkomst voor moeder en kind. ROS Friesland stimuleert deze ontwikkeling, waarbij er specifieke aandacht is voor de verbinding met preventie en het sociale domein.

Landelijk wordt ingezet op implementatie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg. Het streven is om uiterlijk januari 2020 de geboortezorg zo cliëntgericht te laten zijn als in de zorgstandaard is beschreven.

In Friesland zijn de vier verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) bezig met het vormgeven van integrale geboortezorg. Het realiseren daarvan is een complex proces. ROS Friesland biedt vanuit een onafhankelijke positie advies en begeleiding aan VSV’s bij de implementatie van integrale geboortezorg.

We stimuleren nieuwe werkwijzen, zoals Centering Pregnancy en het gebruik van data binnen VSV’s om de uitkomsten van zorg beter te kunnen monitoren en evalueren. De adviseurs van ROS Friesland gaan uit van waar het VSV nu staat en wat er nodig is om een stap verder te zetten in de vormgeving van de integrale geboortezorg.

ROS Friesland participeert tevens in het Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord Nederland. De 3 noordelijke ROS’en en het Consortium organiseren gezamenlijk het jaarlijkse symposium over de geboortezorg in noord Nederland.

Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan contact op met onze adviseur Maaike of projectleider Bea.