Julia Wijnia

Adviseur
– regiohouder Zuidwest-Friesland
– Themahouder Positieve Gezondheid / 2e themahouder Ouderenzorg

‘Flexibel, Pro-Actief en Analytisch’ 

Het adagium ‘Er is geen vooruitgang mogelijk zonder verandering ‘, onderschrijf ik. Ik geloof erin dat openstaan voor nieuwe ontwikkelingen, iden, trends leidt tot nieuwe kansen en mogelijkheden voor verbeteringen in de eerstelijnszorg

Als adviseur bij ROS Friesland wil ik graag een bijdrage leveren aan de organisatie van de eerstelijnszorg in de provincie Fryslân, de gezondheid en het welzijn van onze inwoners. Het functioneren van de kwaliteit van de zorg is van groot maatschappelijk belang. Gezondheid en ziekte zijn immers onderdeel van ieders leven. Mijn relationele, analytische, advies- en projectleiderscapaciteiten zet ik hier graag voor in. 

Enthousiast word ik wanneer er door een goede samenwerking tussen zorgpartijen vernieuwing mogelijk is waardoor inwoners een betere kwaliteit van leven en zorg gaan ervaren. Het thema Positieve Gezondheid is een mooi denkraam om met de uitdagingen en urgentie binnen de zorg om te gaan en te werken aan een gezamenlijk doel en aanpak.   

In mijn vrije tijd zoek ik graag de gezelligheid op en sport ik ter ontspanning. Met name vind ik watersporten erg fijn. Samen met mijn man en twee zoons woon ik in de omgeving van Sneek, een waterrijk gebied.

Na een studie Bedrijfskunde heb ik jaren ervaring opgedaan in zakelijke en bestuurlijke omgevingen. Ik ben betrokken geweest bij de opstart van innovatieve projecten. In de zorg heb ik als Investment Analist ervaring met (technologische) innovaties in de zorg.