Samenwerking sociaal domein, huisartsenzorg en GGZ

Het aantal mensen met psychische klachten neemt al jaren toe. Tezamen met schaarste aan personeel leidt dit tot druk op de voorzieningen in gemeenten, huisartsenzorg en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Huisartsen dragen lang de verantwoordelijkheid voor mensen met complexe GGZ-hulpvragen vanwege wachttijden in de GGZ. De professionals in het sociaal domein merken ook een groei in mensen met complexe problemen die geen tijdige behandeling kunnen krijgen. Er moet dus meer aandacht komen voor bredere levensproblemen en de samenwerking tussen het sociaal domein, huisartsenzorg en GGZ kan beter georganiseerd worden.

Rol ROS Friesland

Als ROS verbinden we partijen en adviseren/begeleiden we bij oplossen van de wachtlijsten door het leveren van proces- en projectmanagement.

Hieronder is te zien bij welke activiteiten wij betrokken zijn binnen Samenwerking sociaal domein, huisartsenzorg en de GGZ.

Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan contact op met onze adviseurs Mathilde of Henne.