Consultatie

Voor huisartsen en POH-GGZ
Huisartsen kunnen via de module POH-GGZ bij De Friesland Zorgverzekeraar gelden aanvragen voor consultatie. Consultatie in de ggz is huisartsenzorg, de huisarts blijft verantwoordelijk. Het eigen risico van patiënten wordt niet aangesproken. De huisarts kan behandelaars in de ggz consulteren.

Voor behandelaars in de ggz
In de praktijk blijkt dat het niet elke psycholoog, psychiater of andere potentiële consulent ‘ligt’ om als consulent op te treden. Het vraagt andere vaardigheden dan intake en behandeling onder eigen verantwoordelijkheid. Als u daarover meer wilt weten, kunt u uw licht opsteken bij één van de consulenten op de lijst.

Een aantal ggz-instellingen en vrijgevestigden in basis- en gespecialiseerde ggz hebben ons laten weten dat ze consulent willen zijn voor de huisartsenpraktijk. Een lijst met consulenten en hun contactgegevens vindt u onderaan als bijlage.

Consulenten zijn zelf verantwoordelijk voor doorgeven van wijzigingen van de contactgegevens. Wijzigingen kunt u doorgeven aan Mathilde Winsser (projectleider). Dit kan telefonisch of per e-mail -> 06-272 999 00 / m.winsser@rosfriesland.nl.

Ook als u wel consulent wilt zijn, maar nog niet op de lijst staat, kunt u zich bij haar melden.

Wilt u meer informatie over consultatie, hier een informatief filmpje