Data en monitoring

Data en informatie spelen een essentiële rol in het vormen van beleidsplannen en het vormen van domein overstijgende samenwerking.

Rol ROS Friesland

ROS Friesland zet zich zowel regionaal, als ook provinciaal in voor het inzichtelijk maken van deze data. Tijdens domein overstijgende samenwerking geven wij partijen interessante inzichten, bijvoorbeeld in de gezondheid en zorggebruik van de populatie of de verwachtte oplopende tekorten in de zorg de komende jaren. Op basis van onze inzichten, kunnen samenwerkingsverbanden bewust kiezen waar zij zich op focussen. Daarnaast ondersteunen we samenwerkingsverbanden met monitoring: het ontwikkelen van een structuur voor stuurinformatie om periodiek de effectiviteit van interventies te meten, op populatie en projectniveau.

Data, Dialoog, Doen
Wij werken volgens het principe: Data, Dialoog, Doen. Wij zorgen voor het verkrijgen van de benodigde data en ontwikkelen inzichten. Samen met partijen in het veld voeren wij het dialoog over de data. Wij gaan het gesprek aan, want wij weten als geen ander dat data pas tot leven komt en betekenis krijgt als we het in de juiste context plaatsen. Omdat onze adviseurs de inhoud goed kennen, kijken we samen naar wat we kunnen ‘doen’. Wij gaan geen uitdaging uit de weg: wij helpen bij het opzetten van projecten en het uitvoeren van programma’s.

Data Dialoog Doen (D3)
ROS Friesland is lid van Data Dialoog Doen (D3). Dit netwerk deelt kennis over openbare databases en dataduiding voor eerstelijnszorgverleners. We maken met landelijke partijen, zoals Nivel en Vektis, afspraken. Ook leveren we input bij landelijke sessies voor doorontwikkeling, zoals bij www.regiobeeld.nl.

Wil je zelf aan de slag met data? Bekijk dan dit stappenplan!
Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan contact op met onze adviseur Maaike of projectleider Bea.