Zelf aan de slag met uw data

Als zorgverlener, verzamelt u allerlei gegevens in uw digitale zorgregistratiesysteem, bijvoorbeeld het huisartseninformatiesysteem (HIS). Maar weet u ook hoe u handig gebruik kunt maken van deze data?

8 stappen om zelf aan de slag te gaan met data
U kunt zelf gebruik maken van uw data bij het maken van beleidskeuzes. Met de onderstaande stappen maakt u een eerste plan van aanpak:

  1. Uit welke postcodegebieden komen mijn patiënten?
  2. Wat is de leeftijdsopbouw van mijn patiëntengroep?
  3. Wat is mijn top 10 zorgvraag?
  4. Hoe is het werkproces voor deze zorgvragen nu ingericht?
  5. Kan ik patiëntengroepen vormen?
  6. Is er groei te verwachten of juist krimp in deze patiëntengroepen?
  7. Waar is nu de meeste “winst” te behalen in uitkomsten; in de kosten, in de ervaren kwaliteit én in de gezondheidsuitkomsten?
  8. Wie zouden daarbij mijn samenwerkingspartners in de regio kunnen zijn?

Als u deze stappen doorloopt maakt u in feite ook de stap naar de nieuwe ontwikkeling van populatiemanagement vanuit Triple Aim perspectief: een gezondere populatie en een betere ervaren kwaliteit van zorg tegen minder kosten.

Verrijk uw data met openbare data

Er zijn een aantal openbare databronnen die je data kunnen verrijken:

Kortom: er is van alles te vinden. Vraag is met name wat je in kaart wilt brengen en wat je hier vervolgens mee wilt doen. Wij zien data niet als doel, maar als middel om verder in dialoog te gaan wat we samen anders moeten en kunnen doen. ROS Friesland kan dit proces begeleiden.

Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan contact op met onze adviseur Maaike.