Zelf aan de slag met uw data

Als zorgverlener, verzamelt u allerlei gegevens in uw digitale zorgregistratiesysteem, bijvoorbeeld het huisartseninformatiesysteem (HIS). Maar weet u ook hoe u handig gebruik kunt maken van deze data?

8 stappen om zelf aan de slag te gaan met data
U kunt zelf gebruik maken van uw data bij het maken van beleidskeuzes. Met de onderstaande stappen maakt u een eerste plan van aanpak:

  1. Uit welke postcodegebieden komen mijn patiënten?
  2. Wat is de leeftijdsopbouw van mijn patiëntengroep?
  3. Wat is mijn top 10 zorgvraag?
  4. Hoe is het werkproces voor deze zorgvragen nu ingericht?
  5. Kan ik patiëntengroepen vormen?
  6. Is er groei te verwachten of juist krimp in deze patiëntengroepen?
  7. Waar is nu de meeste “winst” te behalen in uitkomsten; in de kosten, in de ervaren kwaliteit én in de gezondheidsuitkomsten?
  8. Wie zouden daarbij mijn samenwerkingspartners in de regio kunnen zijn?

Als u deze stappen doorloopt maakt u in feite ook de stap naar de nieuwe ontwikkeling van populatiemanagement vanuit Triple Aim perspectief: een gezondere populatie en een betere ervaren kwaliteit van zorg tegen minder kosten.

Verrijk uw data met openbare data

Een aantal sites waarop openbare data over de gezondheid van burgers en data over zorggebruik en zorgkosten te vinden zijn:

De informatie komt met infographics meteen overzichtelijk in beeld, met doorklikken kunt u in de achterliggende databases zelf kaarten maken en wijzigingen aanbrengen.

ROS Friesland is lid van de Data Dialoog Doen (D3). Dit netwerk deelt kennis over openbare databases en dataduiding voor eerstelijnszorgverleners. We maken met landelijke partijen, zoals Nivel en Vektis, afspraken. Ook leveren we input bij landelijke sessies voor doorontwikkeling, zoals bij de nieuwe infographic van gezondheidsverschillen van waarstaatjegemeente.nl. Daarnaast kunt u Friese voorbeelden van wijkgezondheidszorgprofielen terug vinden op de site www.datadialoogdoen.nl.