Regio Heerenveen haalt snelle IZA-toets met passende zorg

Zuid-Friese zorgaanbieders halen snelle IZA-toets met passende zorg

Regioplan Heerenveen is een al langer bestaande samenwerking maar heeft in de afgelopen twee jaar een enorme professionaliseringsslag kunnen maken. Met een datagedreven populatiegerichte aanpak wordt in goede samenwerking tussen 14 welzijns- en zorgorganisaties uit de regio Heerenveen en omstreken gewerkt aan een integraal gezondheidspad van sociaal domein tot en met intramurale zorg.

ROS Friesland is hierin actief vanuit meerdere invalshoeken. Zo helpt adviseur Maaike van der Meulen de verschillende projectleiders bij het interpreteren en zoeken naar data die het fundament vormt voor de projecten.

Ook helpt ze met het formuleren van KPI’s om deze ook daadwerkelijk te kunnen monitoren op langere termijn. Adviseur Iris Nawia-Strating is binnen het regioplan actief als domeineigenaar van de brede eerstelijnszorg en bouwt aan een netwerk van professionals in de eerstelijn om een goede aansluiting te kunnen maken op de reeds lopende samenwerkingen, maar ook om de nieuw gesignaleerde knelpunten gezamenlijk op te kunnen pakken.

Daarnaast is binnen deze zelfde brede eerstelijnszorg ook veel enthousiasme opgemerkt om gezamenlijk mooie initiatieven te starten. We hebben nog veel te doen, maar zien dit met veel vertrouwen tegemoet.