Elzaline Schraa

Coördinator Netwerken Palliatieve Zorg Fryslân

‘Effectiever door aandacht en verbinding’

Palliatieve zorg vraagt om nauwe samenwerking rondom én met de patiënt. Het gaat om zorg die niet door één organisatie of zorgverlener kan worden aangeboden en georganiseerd. Als netwerkcoördinator van de vijf netwerken palliatieve zorg in Friesland zet ik mij graag in om de processen van netwerkontwikkeling en van zorgverbetering in de palliatieve fase te ondersteunen. Dat doe ik met aandacht en met oog voor de behoefte van zorgprofessionals. Kijk voor meer informatie over gerust op mijn LinkedIn.