Domotheek, het uitleenpunt voor domotica

Domotica kan omschreven worden als allerlei automatische producten in en om het huis. Deze producten, zoals o.a. een automatische bedlamp, GPS Tracker, heupairbag, flits deurbel, kunnen laagdrempelig worden ingezet om ouderen langer veilig thuis te kunnen laten blijven wonen.

De gemeente Heerenveen wil graag de omgeving voor haar inwoners verbeteren door ze meer gebruik te laten maken van o.a. e-health, domotica en digitale diensten. Daarom heeft de gemeente Heerenveen ROS Friesland gevraagd om in de gemeente een uitleenpunt voor domotica op te zetten. Het uitleenpunt kan er toe bijdragen dat inwoners, en ook zorgverleners, beter op de hoogte zijn wat de mogelijkheden op het gebied van domotica zijn. De producten kunnen eerst worden bekeken in het uitleenpunt en de meeste producten kunnen voor een periode worden geleend. Mocht het product bevallen dan kan het worden aangeschaft. Medewerkers van het uitleenpunt kunnen altijd helpen en adviseren bij de aanschaf van een product. Doordat de producten eerst kunnen worden uitgeprobeerd, kan dit de drempel verlagen om ook daadwerkelijk domotica te gaan gebruiken in de eigen leef- en woonomgeving.

Rol ROS Friesland

ROS Friesland is in 2022 gestart met het inventariseren naar de mogelijkheden voor een uitleenpunt binnen de gemeente. Denk hierbij aan o.a. de locatie en het assortiment voor het uitleenpunt. Momenteel is ROS Friesland bezig met het uitleenpunt te implementeren binnen de gemeente. Het uitleenpunt zal worden gevestigd in de bibliotheek in Heerenveen. Het assortiment voor het uitleenpunt is gericht op verscheidene aspecten van het langer veilig thuis blijven wonen, denk hierbij aan valpreventie, eigen regie en dementie.

Opening Domotheek
Het uitleenpunt, de Domotheek, zal op donderdag 18 april 2024 feestelijk worden geopend in de bibliotheek in Heerenveen.

Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan contact op met onze adviseur Iris of projectleider Bea.