Palliatieve zorg

Goede zorg in de laatste levensfase is van groot belang. Er is in toenemende mate aandacht voor palliatieve zorg in eerste lijn. Dit heeft onder andere te maken met de vergrijzing en de verlenging van deze fase door goede behandel mogelijkheden. De meeste mensen hebben de wens om thuis te sterven, helaas is dit vaak nog niet de realiteit.

Wij streven naar goede samenwerking en afstemming rondom palliatieve patiënten. Dit doen wij door het coördineren van de 5 regionale Netwerken Palliatieve Zorg. Daarnaast implementeren we samen met zorgverleners PaTz en ACP. Ook informeren wij zorgverleners over alle ontwikkelingen in de palliatieve zorg.