Project technisch thuiszorgteam

Soms bereiken signalen onze adviseurs waarop we direct kunnen anticiperen, zeker als deze signalen vanuit meerdere hoeken komen. Dit geldt ook voor de technische thuiszorgteams. Zij gaven aan dat ze de indruk hadden dat huisartsen soms niet goed weten welke zorg de technische thuiszorgteams in de thuissituatie kunnen bieden. Dit kan opnames in ziekenhuizen of verpleeghuizen voorkomen, en sommige handelingen kunnen worden overgenomen door een verpleegkundige uit het technisch thuiszorgteam, wat de huisartsen ook weer ontlast.

Huisartsen gaven zelf ook aan onvoldoende in beeld te hebben welke mogelijkheden er zijn om cliënten thuis complexe zorg te bieden, en ze meldden dat de aanvraag hiervoor niet eenduidig verloopt.

Voor onze adviseurs Julia Wijnia en Iris Nawia was dit een uitgelezen kans om deze werelden bij elkaar te brengen en de afstemming met de huisartsen en de grote thuiszorgorganisaties op te zoeken.

Het aanbod van de technische thuiszorg is in kaart gebracht en te zien in het volgende schema, waarin ook de werkprocesafspraken tussen wijkverpleging en huisartsen zijn vastgelegd.