Samenwerkingsverband integrale ouderenzorg Waadhoeke

6 februari 2020

De vier apotheekhoudende huisartsenpraktijken in Sexbierum, Tzummarum, St. Jacobiparochie en Minnertsga willen de zorg voor de kwetsbare ouderen in de regio samen organiseren. Het doel is om een lokaal netwerk integrale ouderenzorg te vormen waarbij de verschillende zorgaanbieders en organisaties binnen de ouderenzorg hun aanbod afstemmen en samen de lokale uitdagingen aanpakken. Er zal op regelmatige basis structureel overleg plaatsvinden over de individuele kwetsbare patiënten waarbij diverse betrokken zorgverleners de zorg afstemmen op de wensen van de oudere en hun mantelzorgers zelf. De inzet van een specialist ouderengeneeskunde speelt hierbij een belangrijke rol en er zal gewerkt worden vanuit een gezamenlijk dossier door alle betrokken zorgverleners. Overstijgend aan de individuele zorgverlening aan kwetsbare ouderen zal het gevormde netwerk integrale ouderenzorg een aanspreekpunt zijn voor regionale uitdagingen en vraagstukken op het gebied van ouderenzorg, zullen onderwijsactiviteiten en scholingen voor zorgverleners en informatiebijeenkomsten voor ouderen en hun mantelzorgers worden georganiseerd.

Op donderdag 13 februari wordt in het MFA Minnertsga de eerste Netwerkbijeenkomst gehouden. Ben jij een zorgaanbieder of werk je binnen een organisaties in de ouderenzorg en wil je de de lokale uitdagingen in de regio Waadhoeke aanpakken, ben je van harte welkom!
Graag aanmelden via niowaadhoeke@gmail.com.

UPDATE: Zie hier een artikel waarin te lezen is hoe deze bijeenkomst verlopen is.

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht