Erwin Brameijer

‘Samen, effectief en efficiënt’

Als adviseur werk ik samen met de eerste lijn en betrokken partijen in de regio Noordwest Friesland (inclusief Leeuwarden) aan samenwerkingstrajecten die bijdragen aan goede en betaalbare zorg. Mijn specifieke aandachtsgebieden zijn fysiotherapie, oefentherapie en bedrijfseconomische aspecten.

Vanuit een bestuurskundige bril kijk ik naar de eerstelijnszorg die volop in beweging is. Denk alleen al aan de transities bij gemeenten, de inzet van wijkverpleegkundigen binnen de ZvW, aanpassingen in de financiering van huisartsenzorg, zorg die vanuit de tweede lijn naar de eerste lijn verplaatst en van de eerste lijn naar de nulde lijn. Mijn ambitie is om samen met betrokkenen uit de regio een bijdrage te leveren aan een efficiënte en effectieve samenwerking. Samenwerking binnen en buiten de eerstelijnszorg, die ervoor zorgt dat goede zorg voor de inwoners voor Friesland toegankelijk blijft.

ROS Friesland Logo