Erwin Brameijer

Adviseur
– Regiohouder Noordwest-Friesland / 2e regiohouder Noordoost-Friesland
– Themahouder Regionale samenwerking

‘Samen, effectief en efficiënt’

Als adviseur werk ik samen met de eerste lijn en betrokken partijen in de regio Noordwest Friesland (inclusief Leeuwarden) aan samenwerkingstrajecten die bijdragen aan toekomstbestendige, kwalitatief goede en betaalbare zorg, preventie en ondersteuning. Mijn specifieke aandachtsgebieden zijn het realiseren van integrale zorg (het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg; JZOJP), populatiemanagement en organisatievorming in de eerste lijn.

Vanuit een bestuurskundige bril kijk ik naar de eerstelijnszorg die volop in beweging is. Denk alleen al aan de blijvende transities bij gemeenten, aanpassingen in de financiering van huisartsenzorg, zorg die vanuit de tweede lijn naar de eerste lijn verplaatst en van de eerste lijn naar de nulde lijn. Mijn ambitie is om samen met betrokkenen uit de regio een bijdrage te leveren aan een efficiënte en effectieve samenwerking. Samenwerking binnen en met de eerstelijnszorg, die ervoor zorgt dat kwalitatief goede zorg voor de inwoners van Friesland beschikbaar en bereikbaar blijft.