Resultaten actiepunten samenwerking huisartsen en wijkverpleegkundigen

24 oktober 2018

Begin 2018 is de paper ‘samenwerking huisartsen en wijkverpleegkundigen’ opgesteld door huisartsen en wijkverpleegkundigen gezamenlijk. Nu deze uitgerold is in de hele provincie, hebben we de wijkverpleegkundigen na ruim een half jaar gevraagd naar de ervaringen.

73% Van de in totaal 45 respondenten kent de paper en 83% heeft de actiepunten ook daadwerkelijke meegenomen in de werkwijze. De 14 respondenten die de paper niet kenden, zijn voornemens deze vanaf nu te gebruiken.

Resultaten
Veel wijkverpleegkundigen geven aan dat de samenwerking tussen de wijkverpleegkundige en de huisartsenpraktijk daadwerkelijk verbeterd is. Een respondent: “Er is meer contact tussen de huisartsen en het thuiszorgteam”. Ook wordt intern vaker opgeschaald naar de wijkverpleegkundige voordat de huisarts of Dokterswacht wordt gebeld. Daarnaast spreekt een wijkverpleegkundige van kortere lijnen, “vooral bij nieuwe cliënten”. In de paper is namelijk afgesproken dat de wijkverpleegkundige altijd meedeelt aan de betreffende huisarts, wanneer een cliënt in zorg wordt genomen.

Knelpunten
Bij het implementeren van de actiepunten worden echter ook knelpunten gesignaleerd. Bijvoorbeeld dat het onmogelijk is altijd zelf met de huisartsenpraktijk te bellen. In die gevallen nemen toch collega’s contact op met de praktijk. Opschalen naar de wijkverpleegkundige gebeurt ook nog niet altijd. Dit vraagt meer structurele aandacht binnen een organisatie. In sommige gevallen blijkt de communicatie toch lastig te blijven, dit heeft te maken met continuïteit van beide kanten.

Er zal continue geïnvesteerd moeten worden in de samenwerking tussen beide partijen. De paper lijkt hiertoe een mooie stap. De komende tijd zal ROS Friesland, samen met het Platform Wijkverpleegkundigen Friesland en de FHV, kijken naar vervolgstappen voor de verbetering van de samenwerking.

Ga terug naar nieuwsoverzicht