Paper samenwerking wijkverpleegkundigen en huisartsen Friesland

17 april 2018

Het Platform Wijkverpleegkundigen Friesland heeft voor 2018 als speerpunt ‘samenwerking huisartsen en wijkverpleegkundigen’. Onder leiding van ROS Friesland heeft het platform daarom samen met de Huisartsenkring Friesland gekeken naar verbeterpunten voor de samenwerking. Hier is een paper met vijf concrete actiepunten uit voortgekomen, die wijkverpleegkundigen direct toe kunnen passen in hun dagelijkse werkzaamheden. De paper is als aanbeveling verspreid onder alle thuiszorgorganisaties.

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht