Oprichting Huisartsencoöperatie Leeuwarden en omstreken: coLeo

26 november 2018

Sinds donderdag 1 november 2018 is Friesland een coöperatie rijker; Huisartsencoöperatie Leeuwarden en omstreken U.A. (coLeo).
Oprichters zijn de praktijkhoudende huisartsen Foekje Kalsbeek, Meindert Dijkstra en Frederik Heeres.

In de regio Leeuwarden en omstreken hebben meer dan 35 huisartsenpraktijken aangegeven lid te willen van coLeo.

Vanuit FHV Noord is begin dit jaar een initiatiefgroep gevormd. Met ondersteuning van ROS Friesland en praktijkmanagers is het proces tot oprichting van de coöperatie hebben vormgegeven.

In de FHV Noord bijeenkomst van maart zijn de aanleiding, missie, visie en doelstellingen van de coöperatie besproken. En vervolgens is het voornemen tot het oprichten van een coöperatie.

Waar staat coLeo voor:

Voor juridisch advies over de rechtsvorm, de opzet van een coöperatie, de statuten en aanvullende documenten is Trip Advocaten&Notarissen ingeschakeld.

Na bijpraatsessies met de praktijkmanagers en het verstrekken van nieuwsbrieven, zijn de huisartsenpraktijken uit de regio gevraagd naar hun committent. Meer dan 35 huisartsenpraktijken hebben inmiddels aangegeven dat ze lid willen worden van coLeo.

Inhoudelijke pijlers

In de bijeenkomsten van de FHV Noord, in aanloop naar oprichting van de coöperatie,  zijn 4 inhoudelijke pijlers van coLeo benoemd:

  1. Integrale zorg(vernieuwing)
  2. Continuïteit huisartsenzorg
  3. Integrale ouderenzorg
  4. Verbinding met het sociale domein

Inmiddels zijn de ‘officiële’ aansluitovereenkomsten verstuurd. De eerste algemene ledenvergadering is gepland voor dinsdag 27 november.

ROS Friesland feliciteert coLeo met de oprichting. En hoopt dat er een bruisende en gedegen organisatie ontstaat voor zorgvernieuwing en innovatie. Een organisatie welke bijdraagt aan toegankelijke en duurzame gezondheidszorg voor patiënten/burgers in de regio.

Ga terug naar nieuwsoverzicht