Inspirerende voorbeelden ouderenzorg in Friesland

8 december 2014

Er vinden grote veranderingen plaats in de zorg en het sociale domein. Samenwerking staat hierbij centraal. Om de reeds opgedane kennis en ervaring rondom samenwerkingsvormen en organisatieontwikkeling te delen, heeft ZonMw in november werkbezoeken georganiseerd bij  innovatieve projecten op 9 verschillende plaatsen onder de titel ‘Meet the experts’.

In Friesland zijn ROS Friesland en Marian Verschuur van Langs de Linde gevraagd om hun projecten ‘Netwerkvorming rondom kwetsbare ouderen’ en ‘De praktijkverpleegkundige ouderenzorg in het verzorgingshuis’ te presenteren aan zorgverleners in Friesland.

Meer informatie over deze projecten vindt u op onze website en in de publicatie ‘Op één lijn’ via www.zonmw.nl/betere-eerstelijnszorg (pag. 60-65). De presentaties vindt u onderaan dit artikel.

ROS Friesland heeft na afloop van het project besloten Netwerkvorming rondom kwetsbare ouderen op te nemen in de reguliere taken, ook wil ROS Friesland het komende jaar inzetten op doorontwikkeling van de bestaande geriatrische netwerken.

Daarnaast heeft Riet ten Hoeve, huisarts en projectleider deelprogramma ontwikkeling eerste lijn Friesland Voorop!, het nieuwe zorgpad kwetsbare ouderen gepresenteerd. Het is de bedoeling dat het zorgpad de komende jaren geïmplementeerd wordt in Friesland.

Ook over inspirerende voorbeelden uit de eerstelijn elders uit het land leest u meer via www.zonmw.nl/betere-eerstelijnszorg.

Voor meer informatie rondom bovenstaande onderwerpen, neem contact op met Marja Kuik of Tryntsje Haga.

Presentaties

ROS Friesland ZonMw project kwetsbare ouderen nov 2014
Presentatie Marjan Verschuur nov 2014
Zorgpad kwetsbare ouderen
Kwetsbare ouderen nu en in de toekomst

Ga terug naar nieuwsoverzicht