Inspiratiekaart Persoonsgerichte Zorg

12 december 2017

November 2017 vond de eerste bijeenkomst van het Leernetwerk Persoonsgerichte Zorg plaats. In de zomerperiode heeft ROS Friesland een ronde langs verschillende organisaties gemaakt om te kijken naar de voortgang op het gebied van persoonsgerichte zorg. Hieruit bleek dat er veel gebeurt, dat het onderwerp persoonsgerichte zorg de komende jaren blijvende aandacht nodig heeft en dat dit gezamenlijk vorm kan worden gegeven in een Leernetwerk Persoonsgerichte Zorg.

Doelstelling Leernetwerk Persoonsgerichte zorg: Bevorderen van persoonsgerichte zorg in Friesland.

De initiatieven rond persoonsgerichte zorg zijn opgenomen in de eerste Inspiratiekaart Persoonsgerichte Zorg.

Het Leernetwerk ontwikkelt de komende periode een aantal vragen die praktijkbezoekers kunnen gebruiken tijdens het bezoek aan een huisartsenpraktijk om persoonsgerichte zorg te bevorderen. Daarnaast wordt de toolbox verder ontwikkeld, zodat vanuit verschillende perspectieven (patiënt, zorgprofessional, techniek) op persoonsgerichte zorg kan worden ingezet.

Ga terug naar nieuwsoverzicht