Innovatie door inspiratie en initiatieven van burgers

18 september 2018

Actief meedoen in burgerinitiatieven insteken op gezond leven

Twee jaar geleden kwam de vraag om een beweeggroep te starten op Lauwersoog met als doelstelling de bewoners zo lang mogelijk soepel en mobiel te houden. Voor de bewoners op Lauwersoog was er nog geen mogelijkheid om te kunnen bewegen in een binnenlocatie.
In oktober 2016 zijn, onder begeleiding van Oefentherapeute Mensendieck, Anne van Bruggen-Dekker, twee beweeggroepen gestart in Restaurette Schierzicht te Lauwersoog. Na de zomerstop werd duidelijk dat de bewoners ook behoefte hadden in de zomer buiten te kunnen bewegen en zo ontstond de wens voor een beweegtuin.
Een enthousiaste groep bewoners vormde een werkgroep die zich fanatiek heeft ingezet om de beweegtuin te realiseren; deze is op vrijdagmiddag 31 augustus 2018 officieel geopend. De bedoeling is dat deze beweegtuin op verschillende manieren gebruikt gaat worden. Natuurlijk kan de beweeggroep er terecht, maar ook kunnen mensen die geen lid zijn van de beweeggroep, er individueel of in groepjes gebruik van maken.
Deze initiatieven zijn ook voor zorgverleners mooie kansen om zich zichtbaar te maken en burgers te begeleiden in een gezonde leefstijl en positieve gezondheid. Het biedt de burgers mogelijkheid op een leuke, uitdagende manier te bewegen en dit te combineren met een wandeling of fietstocht. Als zorgverlener kunnen wij ons richten op het functioneel trainen van dagelijkse activiteiten, begeleiden op een gunstige manier van bewegen en dit mogelijk combineren met voeding.

Regiocontactpersonen regio Noord Nederland

Vanuit de Vereniging voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) zijn sinds twee jaar regiocontactpersonen aangesteld in plaats van het regioteam. De regiocontactpersonen hebben gaan de profilering van oefentherapie en de samenwerking tussen oefentherapeuten onderling, oefentherapeuten met andere disciplines, contacten met ROS-en en andere regionale netwerken te realiseren. Het doel is oefentherapeuten en netwerken in de regio te verbinden zowel mono- als multidisciplinair.
Wij, Sirik Jansma en Anne van Bruggen-Dekker, willen graag weten wat er speelt in de regio Noord Nederland (Friesland, Groningen en Drenthe) bij de oefentherapeuten en hun initiatieven en samenwerkingen. In de afgelopen twee jaar hebben wij geen of weinig vragen gekregen; wij vragen ons af hoe dit komt. Zijn er geen vragen vanuit de oefentherapie? Zijn wij niet zichtbaar genoeg voor de oefentherapeuten? Zijn wij vindbaar?
Wij fungeren als tussenpersoon voor de leden en de VvOCM en als vraagbaak en willen bovendien een regionaal Paramedisch Platform opzetten om aanspreekpunt te zijn voor diverse organisaties en andere zorgverleners.
Wij willen de regioavonden weer dichter bij huis te brengen en zijn nog op zoek naar een thema wat veel van onze collega’s aanspreekt. Het liefst een thema waar interactie en overleg met elkaar centraal staat.

Ga terug naar nieuwsoverzicht