Succesvolle conferentie ‘Goed en prettig samenwerken als huisartsen- en ziekenhuispraktijk’

De conferentie werd georganiseerd als vervolg op de vorig jaar aangeboden brief van huisartsencoöperatie CoLeo aan het MCL waarin werd aangegeven dat de werkdruk onder huisartsen te hoog is. Zij zijn vervolgens samen aan de slag gegaan om te kijken wat er nu leeft in de samenwerking en waar mogelijkheden tot verbeteringen zijn. 

Samenwerking
Sinds een aantal jaren werken huisartsen en medisch specialisten intensief samen aan het ontwikkelen van integrale zorg. Waar er samengewerkt wordt, kunnen dingen beter, zo ook in de samenwerking tussen eerste lijn (huisartsen) en tweede lijn (ziekenhuizen). 

Aanleiding
De aanleiding tot de conferentie was de landelijke actiedag van huisartsen om te protesteren tegen het overvolle takenpakket en de daarmee gepaard gaande werkdruk. Er komen steeds meer thuiswonende kwetsbare ouderen, er is sprake van door COVID-19 uitgestelde zorg, er zijn wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg en er wordt zorg vanuit het ziekenhuis naar de huisarts verplaatst. Deze verplaatsing van zorg is deels gewenst, maar deels ook ongewenst

Conferentie ‘Goed en prettig samenwerken als huisartsen- en ziekenhuispraktijk’ 
We willen allemaal goede zorg leveren aan onze patiënten. Er is sprake van toename van de zorgvraag (qua volume en complexiteit) terwijl we het met minder mensen moeten doen leidt de komende jaren tot verdere toename van de werkdruk in de eerste- én de tweede lijn. Hoe zorgen we er samen voor dat we het ook  ‘leuk’ met elkaar houden? De conferentie werd bijgewoond door 105 personen. Vanuit de huisartsenpraktijken waren het vooral huisartsen en doktersassistentes en vanuit het MCL medisch specialisten en poli-assistentes/ medisch secretaresses en daarnaast leidinggevenden uit beide settings.

Het doel van de conferentie was vooral ook elkaar (weer) leren kennen. (De laatste meerdaagse cursus waarin huisartsen en medisch specialisten elkaar ontmoeten was vanwege COVID in 2019). Ook begrip krijgen voor elkaars perspectief. Kennis opfrissen over een aantal regels en afspraken waardoor misverstanden minder vaak voor hoeven komen. Er werd vooral met elkaar in gesprek gegaan over hoe er goed en prettig samengewerkt kan worden.  

De avond is niet uitgemond in een wildgroei aan nieuwe samenwerkingsafspraken, maar heeft kennis vergroot, gezorgd voor wederzijds respect voor elkaars situatie en geleid tot de behoefte om dit soort bijeenkomsten met enige regelmaat te herhalen.  

Ga terug naar geen categorieoverzicht