Addendum op het Kwaliteitskader POH-GGZ in Friesland voor de jeugd

3 juli 2018

In de huisartsenpraktijk kan de POH-GGZ zorg aan jeugdigen geven, maar ook is het mogelijk dat een speciale POH-GGZ Jeugd deze functie vervult. De kwaliteitseisen voor de POH-GGZ zijn vastgelegd in het Kwaliteitskader.

Uit een in 2016 gehouden enquête POH-GGZ voor jeugd is gebleken dat de meeste huidige POH’s-GGZ in Friesland zich onvoldoende toegerust voelen ook psychische zorg aan de jeugd te bieden.

De vraag is nu: welke aanvullende deskundigheid heeft de POH-GGZ nodig voor het werken met jeugd en aan welke kwaliteitseisen moet worden voldaan?

Op 29 juni 2017 kwamen vertegenwoordigers van huisartsen, gemeenten en jeugdzorgaanbieders bijeen om te praten over dit onderwerp. Afgesproken is het huidige Kwaliteitskader POH-GGZ in Friesland te voorzien van een Addendum voor de jeugd. Een werkgroep met daarin o.a. een orthopedagoog/GZ-klinisch psycholoog, een kaderhuisarts, een praktijkmanager, POH’s-GGZ en managers/adviseurs namens Accare, GGZ Friesland en ROS Friesland heeft hieraan gewerkt.

Klik hier voor het Addendum.

In eerdere nieuwsbrieven is aandacht besteed aan het Kader voor een POH-GGZ Jeugd, waarin wordt geschetst welke opties er zijn om de ggz voor de jeugd in de huisartsenpraktijk vorm te geven.

In het Kader wordt gesproken over Plusoptie 3. Dit betreft de basis POH-GGZ die ook werkt voor de jeugd. Het Addendum heeft betrekking op deze Plusoptie. De huidige POH-GGZ, die geen ervaring heeft met de jeugd, moet zich zo nodig laten bijscholen om ook voor deze doelgroep te kunnen werken.

Als een huisartsengroep een speciale POH-GGZ Jeugd aanneemt (evt. in samenwerking met de gemeente), dan gelden voor deze medewerker minimaal dezelfde kwaliteitseisen van dit Addendum jeugd.

De Friese Huisartsen Vereniging heeft het Addendum goedgekeurd en is bereid tot deelname aan overleg met relevante andere organisaties over invulling en financiering van een aanvullende opleiding. Doel is dat de huisarts laagdrempelige eerstelijns psychische zorg voor jeugdigen kan  bieden.

Binnenkort wordt een enquête verspreid onder de POH’s-GGZ om meer specifieke vragen m.b.t. de deskundigheidsbevordering op te halen. Verder wordt gewerkt aan een inventarisatie van wat er bij de diverse instellingen is op het vlak van de kennisgebieden zoals benoemd in het Kwaliteitskader.

Ga terug naar nieuwsoverzicht