Nieuws

16 december 2019

Stimuleringssubsidie voor opleiden VS en PA ook in 2020

Een verpleegkundig specialist (VS) of physician assistant (PA) kan helpen de stijgende zorgvraag ...
Bekijk het hele artikel
3 december 2019

SO in eerste lijn in zorgverzekeringswet

Inroepen deskundigheid specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn komt in de Zorgverzekering...
Bekijk het hele artikel
2 december 2019

Update Handleiding Voorbehouden handelingen

Dit voorjaar is de Handleiding Voorbehouden handelingen in de (wijk)verpleging en verzorging vers...
Bekijk het hele artikel
5 november 2019

POH-GGZ jeugd en Jeugdgezondheidszorg, een goed duo?!

In het provinciale Kader POHGGZ jeugd is plusoptie 2 opgenomen: Structureel contact onderhouden m...
Bekijk het hele artikel
30 oktober 2019

Uitnodiging startbijeenkomst Netwerk Psychosomatiek Noord Nederland

Netwerk Psychosomatiek Noord Nederland nodigt Psychosomatisch fysiotherapeuten en psychosomatisch...
Bekijk het hele artikel
30 oktober 2019

Droomzorg thuis ineens harde realiteit

Netwerken Palliatieve Zorg Fryslân, gecoördineerd vanuit ROS Friesland en projectleider van het p...
Bekijk het hele artikel
29 oktober 2019

Regiobeeld zorgt voor andere insteek en gesprek

Een gedeeld beeld hebben van de regio is onmisbaar om samen als zorg- en welzijnaanbieders een go...
Bekijk het hele artikel
16 oktober 2019

Uitnodiging 2-jaarlijkse nascholing

Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor de tweejaarlijkse nascholing voor Friese huisartsen, psych...
Bekijk het hele artikel
14 oktober 2019

Nieuwe ZonMw subsidieoproep

……voor lokale netwerken rondom thuiswonende ouderen ZonMw heeft opnieuw de Ontwikkels...
Bekijk het hele artikel
ROS Friesland Logo