Netwerken Palliatieve Zorg Friesland

In Friesland zijn 5 regionale Netwerken Palliatieve Zorg. Dit zijn samenwerkingsverbanden van thuiszorgorganisaties, stichting Vrijwilligers Palliatieve terminale Zorg, huisartsen en Zorgbelang Fryslân die streven naar betere samenhang, afstemming en belangenbehartiging op het gebied van palliatieve zorg. De netwerkcoördinator Catrien Schuurman, in dienst van ROS Friesland, begeleidt en coördineert de netwerken.

ROS Friesland Logo