Integrale zorg

ROS Friesland adviseert en ondersteunt bij het verder vormgeven van de samenwerking tussen tweedelijn en de eerstelijn. We zoeken daarbij waar mogelijk provinciaal de verbinding en samenwerking met Dokterszorg en de regiocommissies.

In 2023 hebben we zowel subregionaal als provinciaal door advies, ondersteuning en procesbegeleiding bijgedragen aan projecten om de juiste zorg op de juiste plek te organiseren. Enkele voorbeelden hiervan zijn

  • ‘het Friese oogzorgtraject’;
  • het ‘Dashboard voor monitoring van de Stadspoli;
  • en de ‘Samenwerkingsconferentie tussen huisartsen, medische specialisten en assistentes’.

In 2024 zetten we in op het implementeren van het Friese oogzorgpad en werken we aan samenwerking op het gebied van beweegzorg (artrose) en chronische pijn.