Stappenplan Praktijkoverdracht huisartsen

 

Om ‘stoppers’ en ‘starters’ direct te kunnen ondersteunen en adviseren richting praktijkoverdracht, is het ‘stappenplan praktijkoverdracht’ opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van het ‘stappenplan Praktijkoverdracht’ van de LHV. Dit stappenplan is aangevuld en geactualiseerd op basis van praktijkcasussen uit de regio. Daarbij is geconstateerd dat in veel gevallen eerder met de voorbereiding van praktijkoverdracht moet worden begonnen. Er zijn vele stappenplannen en draaiboeken beschikbaar; in bijlage 1 zijn verwijzingen naar een aantal opgenomen.

Naast een stappenplan voor niet-acute praktijkovername, zijn ook de stappen voor acute overname van een huisartsenpraktijk nader bekeken. Hiervoor is een andere prioritering van stappen gewenst. De LHV factsheet ‘wat te regelen na overlijden praktijkhouder’ voorziet hierin. Ook deze is aangevuld met suggesties uit de praktijk en toegevoegd aan dit stappenplan (bijlage 2).

Stappenplan voor huisartsen die hun praktijk gaan overdragen

Iedere inwoner in Nederland heeft een huisarts. Het waarborgen van de toegankelijkheid en de continuïteit van de huisartsenzorg is voor de patiënt van groot belang. Dit vraagt extra aandacht op het moment dat u besluit uw praktijk over te dragen. Door tijdig (minimaal 1,5 jaar van tevoren) stappen te ondernemen voor die overdracht, garandeert u uw patiënten dat zij ook na uw vertrek uit de praktijk een huisarts hebben.

Speciaal voor u als huisarts die overweegt te stoppen met de praktijk of dit besluit al heeft genomen, heeft de LHV de ‘Toolkit Praktijkoverdracht’ ontwikkeld. Onderstaand stappenplan is een bewerking van de Toolkit. Deze geeft een beeld van alle zaken die u moet regelen en wanneer u dat moet doen.

In het stappenplan zijn de belangrijkste activiteiten op een rij gezet. Deze activiteiten zijn uiteraard niet uitputtend en bovendien is iedere praktijk weer anders. Daarom raden wij u aan om u, tijdens dit proces, te laten bijstaan door een professional.

Heeft u naar aanleiding van de informatie nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Dokterszorg Friesland of ROS Friesland. Heeft u vragen of opmerkingen over de LHV Toolkit, neem dan contact op met het (regio)bureau van de Landelijke Huisartsen Vereniging, Dokterszorg Friesland of ROS Friesland. De medewerkers kunnen u met raad en daad terzijde staan tijdens het proces van praktijkoverdracht en/of u doorverwijzen naar de juiste personen/organisaties.

“Continuïteit van zorg vraagt extra aandacht op het moment dat u besluit uw praktijk over te dragen.”

*Indien nodig wordt dit document geactualiseerd.