Business Model Canvas

Het Business Model Canvas is een krachtig instrument om uw organisatie of samenwerkingsverband op een transparante en overzichtelijke manier in kaart te brengen en communiceerbaar te maken. Met hierbij de patiënten en inwoners centraal. Een business canvas voor uw samenwerkingsverband op één A4.

De veranderingen in de zorg vragen om een gefundeerde samenwerking in en rondom de eerstelijnszorg. Het maken van een Business Model Canvas is één van de methoden die ondersteunen bij het maken van keuzes over de samenwerking. Samen het canvas invullen geeft focus voor het creëren, leveren en vasthouden van waarden. Alle aspecten van het samenwerken komen aan bod. Het werken met een canvas is eenvoudig, maar niet gemakkelijk. Essentieel is het stellen van de juiste vragen.

In een werksessies kunt u, met begeleiding van een adviseur van ROS Friesland, aan de slag met het invullen van het Business Model Canvas. Het ingevulde canvas maakt inzichtelijk op welke onderdelen keuzes of acties nodig zijn.