Vervolg op versterken eerstelijn

26 juni 2024

Er vinden veel veranderingen plaats binnen de eerstelijn door de komst van de Visie op de Eerstelijnszorg 2030. Deze visie legt meer de nadruk op de wijkgerichte samenwerking.

In vervolg op de voorbereidingssubsidie is ROS Friesland, in samenwerking met medeaanvragers uit het veld, momenteel bezig met de aanvraag voor de uitvoeringssubsidie ‘Versterking Eerstelijnszorg in Friesland’ van ZonMw. Dit thema maakt ook deel uit van het FRIZA-regioplan.

Een belangrijke doelstelling binnen deze aanvraag is de monodisciplinaire organisatie van de eerstelijnsdisciplines. Een illustratief voorbeeld hiervan is de geplande oprichting van de nieuwe Diëtisten Coöperatie Friesland.

Middels een voucher kan jouw eerstelijnsdiscipline via een afgevaardigde met mandaat deelnemen aan het nog te vormen Friese eerstelijns samenwerkingsverband en aan de (sub)regiotafels.

Kun je hulp gebruiken bij het aanvragen van vouchers? Neem dan contact op met onze adviseurs Julia of Iris.

Ga terug naar nieuwsoverzicht