3 juni: effectief communiceren met laaggeletterden