Continuïteit van eerstelijnszorg

ROS Friesland heeft op 12 mei 2023 voor de eerste keer het middagdeel van het landelijke Congres Kanker & Leven (in samenwerking met IKNL) in Friesland georganiseerd op locatie van Nij Smellinghe. Naar aanleiding van dit congres hebben enthousiaste professionals zich aangemeld voor de vorming van een oncologiezorgnetwerk. Tevens zijn we in het voorjaar van 2023 op initiatief en onder begeleiding van ROS Friesland door een groep eerstelijns diëtisten de eerste stappen gezet om met elkaar een netwerk te vormen. In een aantal denksessies zijn gezamenlijk de missie en visie vastgesteld en net als de contouren van de statuten.

ROS Friesland heeft in 2023 een ZonMw subsidie “voorbereiding versterking eerstelijnszorg in Friesland” ingediend en gehonoreerd gekregen. In 2024 zal dit project verder worden opgepakt en vormgegeven.