Stimuleringssubsidie ter voorbereiding voor regionale versterking eerstelijnszorg gehonoreerd

8 november 2023

Heugelijk nieuws: we hebben de ‘Stimuleringssubsidie ter voorbereiding voor regionale versterking eerstelijnszorg’ gehonoreerd gekregen door ZonMw!

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg zodat deze blijvend toegankelijk is voor iedereen.

De toekenning van deze subsidie betekent dat we het komende jaar volop aan de slag gaan om met verschillende beroepsgroepen te kijken hoe er monodisciplinair en multidisciplinair beter samengewerkt kan worden in de provincie Friesland. Daar waar kan, nodig en gewenst, zullen er overlegtafels met eerstelijnsdisciplines worden uitgebreid. Dit met als doel om de zorg meer te laten stoomlijnen.

Kijk hier voor meer informatie over de voorbereidingssubsidie.

De Friesland/Zilveren Kruis, Dokterszorg Friesland, KwadrantGroep, Patyna, Antonius, Friese Apothekers Organisatie, gemeente Smallingerland, Friese Huisartsen Vereniging en Friese Coöperatie Fysiotherapie hebben zich gecommitteerd aan deze subsidieaanvraag.

Ga terug naar nieuwsoverzicht