Wijkplan geriatrisch netwerk Smallingerland

Het geriatrisch netwerk Smallingerland bestaat uit een groot aantal disciplines die betrokken zijn bij zorg en welzijn voor (kwetsbare) ouderen in de gemeente Smallingerland. Het netwerk wil onder meer de diverse initiatieven gericht op ouderen stroomlijnen, door de verbinding tussen zorg en welzijn te maken en ook inzicht krijgen in eventuele witte vlekken die ontstaan. Het ontwikkelen van zo’n wijkplan is daarom een van de drie speerpunten voor 2015.

Voor de extra inzet van de netwerkleden bij het uitwerken van speerpunten heeft ROS Friesland een VIMP-subsidie toegekend gekregen van ZonMw. Begin 2015 is een werkgroep met afgevaardigden van drie thuiszorgorganisaties en de ROS-adviseur gestart met de uitwerking van een wijkplanaanpak.

Rol ROS Friesland
In het geriatrisch netwerk levert ROS Friesland (beleids)advies, evaluatieonderzoek en kennisbijdragen zoals de ROS Wijkscan. Daarnaast levert ROS Friesland procesbegeleiding bij de bijeenkomsten en coördinatie vanuit de VIMP-inzet.