Palliatieve thuiszorg (PaTz)

In het kader van goede palliatieve zorg stimuleert en coördineert ROS Friesland de ontwikkeling van PaTz groepen in Friesland. In een PaTz groep bespreken huisartsen en wijkverpleegkundigen casuïstiek rondom palliatieve patiënten. Ook is er een palliatief deskundige betrokken die advies kan geven en thema’s bespreekt.  De PaTz methodiek stimuleert proactieve zorgplanning, lokale samenwerking en leidt tot deskundigheidsbevordering.

Hieronder ziet u een video over de ervaringen van zorgverleners in Friesland met PaTz.