VIPP Programma – Baby Connect

Digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg in Noord-Nederland

BabyConnect is een versnellingsprogramma voor informatie-uitwisseling tussen patiënt/cliënt en professional (VIPP) voor instellingen in de geboortezorg. Het doel is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte. Dit is inclusief de overdracht naar andere zorgverleners van de cliënt en haar kind, waaronder de jeugdgezondheidszorg, kinderarts en huisarts.

Digitale zorggegevens uitwisselen nog niet of beperkt mogelijk
Op dit moment is het nog niet of beperkt mogelijk dat geboortezorgverleners onderling én met cliënten digitaal gegevens kunnen uitwisselen. Dit komt omdat de verschillende informatiesystemen niet goed op elkaar aansluiten. Het gevolg is dat zorgverleners vaak gegevens overtypen en informatie mondeling doorgeven. Deze manier van werken is inefficiënt en foutgevoelig. Ook cliënten kunnen op deze manier hun eigen gegevens niet of beperkt inzien. Zij kunnen nu niet controleren wie de informatie kan bekijken en gebruiken.

BabyConnect in Noord-Nederland
Samen met penvoerder GERRIT is ROS Friesland projectleider voor BabyConnect in Noord Nederland. Hier doen in totaal 5 verloskundige samenwerkingsverbanden aan mee.  Meer informatie hierover is te vinden via deze link Regio Noord-Nederland · Babyconnect

Rol ROS Friesland

In onze rol als adviseur en projectleider richt ROS Friesland zich op de samenwerking rondom de eerstelijn. Met onze kennis en ervaring als projectleider houden wij ons bezig met diverse projecten op het gebied van digitale zorg en gegevensuitwisseling. Neem voor meer informatie contact op met onze adviseur Henne.