Stiens ouderenzorgnetwerk in Leeuwarderadeel: screenen, signaleren en opvolgen.

Om samen te komen tot goede zorg en begeleiding voor kwetsbare ouderen hebben partijen in Leeuwarderadeel de handen ineen geslagen. Zij zijn gestart met het op een eenduidige manier verzamelen van gegevens over de 65+ populatie in Leeuwarderadeel. De betrokken partijen zijn: de gemeente Leeuwarderadeel, huisartsenpraktijk Heuberger, St. Welzijn Middelsee, ouderenbonden, St. Palet, Coöperatie TinZ en Partoer. De verzamelde gegevens geven de gemeente inzichten om het ouderenbeleid gerichter vorm te geven. De huisartsen kunnen de zorg en begeleiding voor kwetsbare ouderen slimmer en efficiënter inrichten in samenwerking met de welzijnsorganisaties, de thuiszorgorganisaties en het WMO-loket. De verbeterde samenwerking tussen zorg en welzijn zorgt ervoor dan het zorgaanbod meer aansluit op de zorgvraag van de ouderen.

Rol ROS Friesland

ROS Friesland heeft de partijen bij elkaar gebracht en biedt proces- en projectondersteuning. Hierbij houden we belangrijke omgevingsontwikkelingen in de gaten om doelen en resultaten op elkaar aan te laten sluiten. Waar mogelijk leggen we de verbindingen.