Start Zorgpad vroegsignalering zwangeren Noord-Friesland

Het is zo ver: Regio Noord-Friesland heeft een Zorgpad vroegsignalering kwetsbare zwangeren. In het Zorgpad zijn samenwerkingsafspraken voor kwetsbare zwangeren vastgelegd voor de gemeenten Harlingen, Waadhoeke, Leeuwarden, Noardeast-Fryslân en Dantumadiel, ook de Friese eilanden kunnen gebruik maken van het Zorgpad.

Uit de praktijk blijkt dat zorgprofessionals vraag hebben naar verder inzicht in verwijsmogelijkheden voor de kwetsbare zwangere. Daarnaast werken veel zorgorganisaties over gemeentegrenzen heen terwijl het sociaal domein per gemeente is ingericht. Zowel verloskundigen als kraamzorg in Noord-Friesland gaven aan behoefte te hebben aan een gemeentegrenzen-overstijgend Zorgpad. Met een gezamenlijk Zorgpad voor heel Noord-Friesland kunnen zorgverleners gemakkelijker zowel het medische als het sociale domein inschakelen voor ondersteuning van de zwangere en haar gezin.

In dit Zorgpad zijn de samenwerkingsafspraken vastgelegd over de zorg voor het gezin en het ongeboren kind tijdens de zwangerschap en de eerste tijd na de geboorte. Zorgverleners in de geboortezorg kunnen het Zorgpad in werking zetten wanneer zij het gevoel hebben dat er iets niet pluis is of bij het signaleren van risicofactoren. Het doel van het Zorgpad is om risicofactoren tijdens de zwangerschap zo vroeg mogelijk te signaleren en passende ondersteuning te bieden. Dit Zorgpad zet in op een verbinding tussen medisch en sociaal domein. Zorg die beter op elkaar aansluit geeft een grotere kans op een gezonde, kansrijke en veilige start van een nieuwe generatie.

Het Zorgpad is opgesteld door een samenwerking van VSV Rondom Zwangerschap, Medisch Centrum Leeuwarden, JGZ Fryslân, gemeente Harlingen, gemeente Waadhoeke, gemeente Leeuwarden, gemeente Noardeast-Fryslan, gemeente Dantumadiel, GGD Fryslân en ROS Friesland. Het Zorgpad is gebaseerd op het al werkende Zorgpad van Súdwest-Fryslân en de Fryske Marren en het al werkende Zorgpad van Smallingerland om daarmee zo gemeentegrensoverschrijdend mogelijk te werk te kunnen gaan.