Start vorming netwerk diëtisten Friesland

Start vorming netwerk diëtisten Friesland

Om de kwaliteit van passende voedingszorg te borgen én te ontwikkelen, gaan de eerstelijns diëtisten in Friesland de krachten bundelen. Sinds het voorjaar 2023 werkt ROS Friesland met een enthousiaste groep diëtisten aan de oprichting van een daadkrachtige netwerkorganisatie.

Dit netwerk zal dé gesprekspartner van zorgverzekeraars, gemeenten, patiëntenvertegenwoording en andere zorgaanbieders in de keten zijn. Door samen op te trekken en samen te werken wordt de positie van de diëtisten in Friesland verstevigd en weet men de diëtisten beter te vinden. Daarnaast zorgt het voor een sterkere verbinding en samenwerking onderling.

De eerste stappen zijn gezet en de contouren van het netwerk worden zichtbaar. ROS Friesland begeleidt de opzet van dit netwerk van oriëntatiefase tot en met realisatie en borging.

Meer weten over dit project? Neem gerust contact op met Anke Visser (projectleider ROS Friesland). Telefoon: 06-28221599.