Ouderenzorg

Het aantal ouderen met een complexe zorgvraag neemt toe. Door de transities in de zorg wonen steeds meer van deze kwetsbare ouderen zelfstandig. De gemeente krijgt steeds meer zorg- en ondersteuningstaken en de rol van zorgaanbieders verandert.

ROS Friesland biedt advies en begeleiding bij het opzetten van een gestructureerde aanpak van ouderenzorg in de praktijk. Daarnaast stimuleren wij de samenwerking rondom kwetsbare ouderen. U kunt bij ons terecht als u meer informatie wilt over de verschillende initiatieven rondom de zorg voor (kwetsbare) ouderen in uw gemeente of wijk. Of als u de mogelijkheden wilt bekijken voor samenwerking of verbetering van uw praktijk.

Bekijk ook de inspirerende video van ons project ‘Kwetsbare Ouderen’.

ROS Friesland Logo