POH-GGZ Jeugd

Voor huisartsen en psychologen die met kinderen en jeugd werken hebben de veranderingen in het jeugdstelsel van 2015 grote gevolgen. In Friesland is gewerkt aan een gemeenschappelijk Kader POH-GGZ jeugd. Dit is afgerond in  september 2016. Voor informatie over het inzetten van een POH-GGZ jeugd, zie hier.