Ondersteuning bij projectmonitoring

ROS Friesland biedt tevens ondersteuning aan bij het opzetten van de monitoring van projecten. Het monitoren van projecten is van cruciaal belang om de succesvolle uitvoering en het behalen van doelstellingen te waarborgen. Wij hebben reeds met succes de monitoring opgezet voor diverse projecten, waaronder Welzijn op Recept binnen Regioplan Heerenveen en omgeving.

Het programma ‘Regioplan Heerenveen en omgeving’ (RPHV) werkt aan diverse projecten, waaronder Welzijn op Recept. De afgelopen maanden is RPHV bezig geweest om de plannen voor ieder project aan te scherpen. Onderdeel hiervan is het beschrijven en vaststellen van hoe de monitoring en evaluatie er per project uit zou moeten zien.

Om dit voor Welzijn op Recept goed te kunnen vormen, is er een projectgroep samengesteld met de belangrijkste stakeholders, waaronder gemeenten, welzijnsorganisaties en Dokterszorg, met ondersteuning van ROS Friesland. Een scherpe formulering van de doelstellingen is essentieel voor een adequate monitoring en evaluatie. Daarom hebben wij de doelstellingen voor Welzijn op Recept SMART gemaakt (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden).

Voorbeeld: In 2026 streven wij naar 1000 verwijzingen naar Welzijn op Recept in de gehele regio (Heerenveen, Weststellingwerf, Fryske Marren en een deel van Opsterland), gebaseerd op informatie van het Kenniscentrum Welzijn op Recept.

Nu wij de doelstellingen helder hebben en de bijbehorende indicatoren zijn vastgesteld, richten we ons op de bronnen van deze informatie. Hoewel veel informatie wordt al bijgehouden door de welzijnscoaches van Heerenveen, Weststellingwerf en de Fryske Marren, verschilt de aanpak per gemeente. Tegen eind 2023 streven we ernaar deze informatiepuzzel volledig te leggen, waarbij duidelijk wordt welke informatie door wie verzameld kan worden en wat de meest efficiënte methode hiervoor is. Wij hopen dat deze monitoring als model kan dienen voor de rest van de provincie, waardoor heruitvinding van het wiel wordt voorkomen.

Wil je meer horen over de monitoring van Welzijn op Recept? Of zou je graag ondersteuning willen in het opzetten van monitoring voor jouw project? Neem dan contact op met Maaike.