Werksessies Starten met e-health (voor jeugd en volwassenen)

18 april 2016

Inleiding

Er is ontzettend veel beschikbaar op het gebied van e-mental health. Zowel voor volwassenen als specifiek voor jeugd. Online zelfhulpinterventies, apps, chatgroepen, het verandert waar je bij staat en er zit geen structuur in. Deskundigen van bv het Trimbosinstituut adviseren: ga gewoon beginnen en doe ervaring op. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Je gaat toch niet experimenteren met kinderen? En past het eigenlijk wel bij jou als zorgverlener?

ROS Friesland biedt gelegenheid en structuur er nu eens twee uur samen met anderen echt voor te gaan zitten. Hierbij hebben wij een avond die specifiek gaat over e-health voor jeugd en een aparte avond voor e-health voor volwassenen.

Doel
Je hebt zelf kunnen oefenen met e-health, vragen en ervaringen van anderen zijn besproken.
Je hebt voor jezelf bepaald of het toepassen van e-health bij jou als hulpverlener past.
Je gaat naar huis met concrete ideeën voor een vervolg.

Doelgroep
POH-GGZ, psychologen en psychotherapeuten die met kinderen (en hun ouders) en/of volwassenen werken; m.n. zij die zich willen oriënteren op e-health of er net mee gestart zijn.

Accreditatie
Geen

Kosten
Geen

Datum en plaats
Maandag 30 mei 2016, van 19.00 – 21.00 uur (volwassenen)
Kantoor ROS Friesland, Dalhuysenstraat 35, Heerenveen.

Aantal deelnemers
Minimaal 8, maximaal 14

Aanmelding
Klik hier om u aan te melden.

Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk 30 mei 2016.

Workshopgevers en informatie

Thea Swierstra, e-mail: t.swierstra@rosfriesland.nl, telefoon: 06 – 51 31 49 31 en
Jenneke Netjes, e-mail: j.netjes@rosfriesland.nl, telefoon: 06 – 53 50 80 81
Beiden adviseur ROS Friesland

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht