We kijken terug op een geslaagd hospicebijeenkomst

7 september 2023

Er is een tekort aan hospicebedden in Friesland. Dat is een van de conclusies die naar voren is gekomen uit het onderzoeksrapport, wat ROS Friesland in opdracht van Netwerken Palliatieve Zorg Fryslân (NPZF) heeft opgesteld.

Het gehele onderzoek is vanmiddag gepresenteerd door adviseur Maaike van der Meulen tijdens de hospice bijeenkomst ‘De voorpoort naar de hemel’ in Sneek. Om vervolgens gezamenlijk tot een ‘Friese actieagenda’ te komen voor een toekomstbestendige hospicezorg, konden de aanwezigen aan de slag met de volgende 5 stellingen:

1. Er moeten meer hospiceplekken komen in Fryslân, zonder onderlinge concurrentie.
2. Door versterking van vrijwillige palliatief-terminale thuiszorg (VPTZ) lossen we het volumeprobleem van hospices op.
3. Er moet altijd een plek beschikbaar zijn in de buurt. Wachtlijsten zijn verleden tijd.
4. Verkeerde-bed-problematiek lossen we op. Mensen die al ergens zijn opgenomen, hebben voorrang bij plaatsing in hospice of verpleeghuis.
5. Noodsituaties lossen we op dit de inzet van een crisisteam.

Dit leidde tot interessante discussies die geleid werden door Elzaline Schraa (netwerkcoördinator NPZF).

Kortom, het was een inspirerende bijeenkomst met hopelijk in 2024 een mooi vervolg. Dank aan iedereen die erbij was!

Hospicebijeenkomst 7 september 2023

Ga terug naar nieuwsoverzicht